strona główna

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami inwestycyjnymi obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jak i jej realizację. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów realizacji inwestycji i zachowaniu jak najwyższego standardu wykonania, zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje m.in.: