strona główna

Organizacja przetargów

Oszacowanie budżetu i kontrola kosztów

Przy dużych inwestycjach i wydatkach zawsze określany jest budżet przedsięwzięcia. Dopiero na podstawie dokładnego oszacowania budżetu podejmowana jest decyzja dotycząca rozpoczęcia inwestycji.

Wybór dostawcy

W procesie wyboru i weryfikacji dostawców korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy o rynku oraz z międzynarodowych standardów przetargowych. Nasza baza danych zawiera wyczerpujące informacje na temat dostawców oraz wykonawców z całego kraju.

Procedury przetargowe

Strategia przetargowa opisuje tryb postępowania wraz z terminami, procedurami, opcjami finansowymi i przetargowymi (definicją kryteriów wyboru, dokumentami przetargowymi, ogólną listą wyposażenia, podziałem zadań, itp.

Aby przetarg przeprowadzony był prawidłowo, niezbędna jest jednolita specyfikacja wszystkich technicznych i handlowych dokumentów. Specyfikacja może być “otwarta”, aby można było zakwalifikować do procesu przetargowego kilku dostawców, dla uproszczenia procesu zaleca się jednakże określenie w specyfikacji standardowego wyrobu/produktu. Na bazie naszej wiedzy i doświadczenia doradzamy Państwu najlepsze rozwiązania zapewniając wdrożenie wymaganych przepisów i wytycznych, a także prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Kontrakty

Rodzaje kontraktów zależą od typu projektu oraz charakteru działalności klienta. Spełniają one także międzynarodowe standardy prawne i praktyki handlowe. KGI posiada duże doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom zawieranie korzystnych umów.

Kontrola jakości dokumentacji

Kontrola jakości opracowywanej dokumentacji, jej ekspedycja oraz kontrola faktur i zarządzanie płatnościami są istotnymi elementami zapewnienia ustalonych terminów i kosztów realizacji projektu. Specjaliści z naszej firmy umożliwiają naszym klientom pozyskanie wiedzy specjalistycznej w obszarze technologicznym, podatkowym , prawnym i uzyskanie pewności że projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów.