strona główna

Zarządzanie budową

Koordynacja działań na terenie budowy realizowanej inwestycji skupiona jest głównie na wyniku końcowym, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa. KGI zarządza i nadzoruje robotami budowlanymi we wszystkich branżach, zapewniając przy tym optymalną wydajność oraz najlepszą jakość.