strona główna

Usługi inwestycyjne

Kielecka Grupa Inwestycyjna Sp. z o. o. posiada dużą bazę nieruchomości oraz partnerów zajmujących się obrotem nieruchomościami na terenie całego kraju.

Oferujemy współpracę inwestorom poszukującym możliwości inwestowania swoich środków finansowych w atrakcyjnych nieruchomościach.

Do grona naszych potencjalnych partnerów zaliczamy fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki, instytucje ubezpieczeniowe, grupy kapitałowe oraz osoby fizyczne poszukujące bezpiecznych inwestycji.

Ofertę kierujemy również do samorządów lokalnych i instytucji państwowych, posiadamy bowiem sprawdzone modele przejrzystego łączenia kapitału prywatnego i środków publicznych przy realizacji inwestycji komunalnych. \

Jesteśmy przygotowani do nabywania, przekształcania, ulepszania, zmiany funkcji nieruchomości na zlecenie partnerów, a także do wyszukiwania operatorów ( najemców, dzierżawców) dla nieruchomości lokalowych oraz zarządzania tymi nieruchomościami.

Na zlecenie wykonujemy analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. wariantowe koncepcje architektoniczne, plany finansowe, analizy wrażliwości projektów itp.