strona główna

Dane firmy

Kielecka Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedziba 25-526 Kielce ul.Stefana Okrzei 54

Kapitał zakładowy 406 800 zł

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , 
nr KRS 0000119866, 

REGON 292665931

NIP 9591530957