strona główna

Aktualności

WIŚNIOWY SAD - bezpieczny projekt!!!
06/04/2012

Budynek przy ul. M Curie Skłodowskiej realizowany jest przez spółkę celową - KGI „Wiśniowy Sad” Sp. z o.o. , która już teraz działa zgodnie z zasadami przyszłej „ustawy deweloperskiej”:

- posiada zamknięty rachunek bankowy wyodrębnionych wpływów, na którym gromadzone są pieniądze z wpłat klientów,

- środki finansowe zwalniane są przez bank wyłącznie na pokrycie kosztów budowy po weryfikacji postępu robót na budowie,

- w celu zapewnienia płynności finansowej budowy spółka uzyskała kredyt inwestorski „Nowy Dom” w banku PKOBP

Ten model deweloperski zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – klientów i firm wykonujących roboty budowlane.

Dzięki zminimalizowaniu ryzyka rynkowego możemy zaoferować klientom wysoki standard /windy, garaż podziemny, efektywny system grzewczy/ za atrakcyjną cenę 4500zł za 1m2 mieszkania w tym budynku. W przypadku przyspieszenia płatności ceny oferujemy atrakcyjne bonifikaty.

wszystkie aktualności