strona główna

W przygotowaniu

Kielecka Grupa Inwestycyjna Sp z o.o. z siedzibą w Kielcach prowadzi intensywne prace nad pozyskaniem interesujących lokalizacji na terenie miasta Kielce i okolicy pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z usługami. Po sfinalizowaniu podjętych działań zaprezentuje ciekawe koncepcje architektoniczno-funkcjonalne dotyczące budownictwa mieszkaniowego.